Groom Shop

The shop will be open after deals are done with companies

Priser er innkjøps priser for å unngå profitt, da vi ikke er en butikk.

 

Handel kan ansees som salg av privat person, og må betales etter bestilling.

 

 

Frakt kommer i tillegg til prisen, som vil bli bestemt ut ifra Postens prisklasser.

About Shop

 

Vi selger ikke for profitt, men for å gå i null og kunne ha en klubb som mange vil se ute blandt folk

 

 

Groom CarClub

Visit us on facebook: Groom

Instagram: Groom_carclub

Copyright @ All Rights Reserved